Dog Foods
SmartHeart
The perfect companion of Dogs
Cat Foods
Me-O
Thức ăn yêu thích của Mèo
Thức ăn cho chim
SmartHeart Bird
Dinh dưỡng tốt dành cho chim
 
Smartheart Puppy Power Pack

FEATURE PRODUCT

Ingredients: Rice, Poultry powder, Chicken fat, Gluten corn powder, Soy powder, Whole-dried chicken eggs, Sugar beet powder, Vitamins & minerals, Dried yeast, Antioxidant. Nutritional ingredients: Protein At least 32% Fat At least 22% Fiber Up to 3.5% Moisture Up to 10% ME   3400 kcal/kg Packaging: 1kg,3kg,10kg, 20kg. Origin: Thailand
Smartheart Adult Roast Beef Flavour

FEATURE PRODUCT

Ingredients: : Adult dogs require a balanced and adequate nutrition to bring them good health and condition. SmartHeart food for adult dogs can meet the nutritional needs of adult dogs using the best quality ingredients, adding fish oil (rich in DHA and Omega- 3 fatty acid) and Lecithin which is rich in Colin, helping enhance the development of brain and nervous system functions, enhance cardiovascular health. Nutritional ingredients: Protein At
Smartheart Small Breeds Roast Beef Flavor

FEATURE PRODUCT

Ingredients: SmartHeart food for small-sized breed dogs meets the nutritional needs of small-sized breed dogs, uses the best quality ingredients, is supplemented with fish oil (rich in DHA and Omega-3 fatty acid) and Lecithin which is rich in Colin helps enhance brain and nervous system functions, enhance cardiovascular health. Crushed food help reduce dental damage. Thành Phần Dinh Dưỡng: Protein At least 23% Fat At
Smartheart Puppy Beef and Milk Flavor

FEATURE PRODUCT

Ingredients: SmartHeart food for puppies meets your puppy's nutritional needs by using the best quality ingredients, supplemented with Milk, Fish Oil, DHA and Omega-3 fatty acid, Lecithin which is rich in Colin, helps enhance brain and nervous system development, enhances cardiovascular health. Thành Phần Dinh Dưỡng: Protein At least 26% Fat At least 10% Fiber Up To 4% Moisture Up
ME-O Cat Tuna

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Whole grains, poultry by-product powder, vegetable protein, fish meal, cassava, chicken fat, dried yeast, fish digest powder, shrimp powder, squid by-product powder, iodized salt, taurine, vitamins, minerals, antioxidant, food coloring. Nutritional ingredients: Protein At least 30% Fat At least 9% Fiber Up to 4% Moisture Up to 10% ME   3000
ME-O Cat Tuna

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Whole grains, poultry by-product powder, vegetable protein, fish meal, cassava, chicken fat, dried yeast, fish digest powder, shrimp powder, squid by-product powder, iodized salt, taurine, vitamins, minerals, antioxidant, food coloring. Nutritional ingredients: Protein At least 30% Fat At least 9% Fiber Up to 4% Moisture Up to 10% ME   3000
ME-O Cat Tuna

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Whole grains, poultry by-product powder, vegetable protein, fish meal, cassava, chicken fat, dried yeast, fish digest powder, shrimp powder, squid by-product powder, iodized salt, taurine, vitamins, minerals, antioxidant, food coloring. Nutritional ingredients: Protein At least 30% Fat At least 9% Fiber Up to 4% Moisture Up to 10% ME   3000
ME-O Cat Tuna

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Whole grains, poultry by-product powder, vegetable protein, fish meal, cassava, chicken fat, dried yeast, fish digest powder, shrimp powder, squid by-product powder, iodized salt, taurine, vitamins, minerals, antioxidant, food coloring. Nutritional ingredients: Protein At least 30% Fat At least 9% Fiber Up to 4% Moisture Up to 10% ME   3000
ME-O Cat Tuna

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Whole grains, poultry by-product powder, vegetable protein, fish meal, cassava, chicken fat, dried yeast, fish digest powder, shrimp powder, squid by-product powder, iodized salt, taurine, vitamins, minerals, antioxidant, food coloring. Nutritional ingredients: Protein At least 30% Fat At least 9% Fiber Up to 4% Moisture Up to 10% ME   3000
Cung cấp chế độ ăn uống chất lượng cao với hàm lượng protein cao, giàu canxi, vitamin và các khoáng chất khác. Điều này được thiết kế đặc biệt cho một con chó mẹ trong thời kỳ mang thai và cho con bú, và cũng cho những con chó con từ cai sữa đến 3 tháng tuổi, chúng sẽ hỗ trợ chúng trong giai đoạn Sinh sản và Lớn lên.
CHÚNG TÔI LÀ ĐỐI TÁC TĂNG TRƯỞNG CỦA BẠN
XEM CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI
PERFECT COMPANION GROUP Co., Ltd là nhà sản xuất thức ăn cho thú cưng đầu tiên ở Thái Lan, đả đạt được chứng nhận ISO 9002. Với sự phát triển tiện nghi không ngừng, chúng tôi từ rất sớm đã trở thành một công ty được chứng nhận quốc tế với chứng nhận ISO 9001: Phiên bản 2000 được cấp bởi SGS, tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP), và Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) được cấp bởi Cục Phát Triển Thú Nuôi, Bộ Nông Nghiệp và Hợp Tác Xã của Thái Lan
Sign up for
Sign up to receive the latest information and offers from PERFECT COMPANION VIETNAM