Dog Foods
SmartHeart
The perfect companion of Dogs
Cat Foods
Me-O
Thức ăn yêu thích của Mèo
Thức ăn cho chim
SmartHeart Bird
Dinh dưỡng tốt dành cho chim
 
ME-O DELITE TUNA IN JELLY

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Fresh tuna, coagulant, flavor enhancer, taurine, vitamins and minerals. Nutritional ingredients: Protein At least 8% Fat At least 0.3% Fiber Up to 1% Moisture Up to 90% Packaging: 70gm Origin: Thailand
ME-O DELITE TUNA IN JELLY

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Fresh tuna, coagulant, flavor enhancer, taurine, vitamins and minerals. Nutritional ingredients: Protein At least 8% Fat At least 0.3% Fiber Up to 1% Moisture Up to 90% Packaging: 70gm Origin: Thailand
ME-O DELITE TUNA IN JELLY

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Fresh tuna, coagulant, flavor enhancer, taurine, vitamins and minerals. Nutritional ingredients: Protein At least 8% Fat At least 0.3% Fiber Up to 1% Moisture Up to 90% Packaging: 70gm Origin: Thailand
ME-O DELITE TUNA IN JELLY

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Fresh tuna, coagulant, flavor enhancer, taurine, vitamins and minerals. Nutritional ingredients: Protein At least 8% Fat At least 0.3% Fiber Up to 1% Moisture Up to 90% Packaging: 70gm Origin: Thailand
ME-O DELITE TUNA IN JELLY

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Fresh tuna, coagulant, flavor enhancer, taurine, vitamins and minerals. Nutritional ingredients: Protein At least 8% Fat At least 0.3% Fiber Up to 1% Moisture Up to 90% Packaging: 70gm Origin: Thailand
ME-O Tuna In Jelly

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Tuna, Coagulant, Chicken oil, Flavoring agent, Taurine, Vitamins & Minerals, Color retention agent, Water Nutritional ingredients: Protein At least 8% Fat At least 1% Fiber Up to 1% Moisture Up to 89% Packaging: 80gm. Origin: Thailand
ME-O Tuna In Jelly

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Tuna, Coagulant, Chicken oil, Flavoring agent, Taurine, Vitamins & Minerals, Color retention agent, Water Nutritional ingredients: Protein At least 8% Fat At least 1% Fiber Up to 1% Moisture Up to 89% Packaging: 80gm. Origin: Thailand
ME-O Tuna In Jelly

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Tuna, Coagulant, Chicken oil, Flavoring agent, Taurine, Vitamins & Minerals, Color retention agent, Water Nutritional ingredients: Protein At least 8% Fat At least 1% Fiber Up to 1% Moisture Up to 89% Packaging: 80gm. Origin: Thailand
ME-O Tuna In Jelly

FEATURE PRODUCT

Main ingredients: Tuna, Coagulant, Chicken oil, Flavoring agent, Taurine, Vitamins & Minerals, Color retention agent, Water Nutritional ingredients: Protein At least 8% Fat At least 1% Fiber Up to 1% Moisture Up to 89% Packaging: 80gm. Origin: Thailand
Cung cấp chế độ ăn uống chất lượng cao với hàm lượng protein cao, giàu canxi, vitamin và các khoáng chất khác. Điều này được thiết kế đặc biệt cho một con chó mẹ trong thời kỳ mang thai và cho con bú, và cũng cho những con chó con từ cai sữa đến 3 tháng tuổi, chúng sẽ hỗ trợ chúng trong giai đoạn Sinh sản và Lớn lên.
Dog Food
Cat Food
Bird Food
Chicken Food
Other Foods
Fish Food
Công thức cân bằng & hoàn chỉnh, chuyên biệt dành cho các giống cá cảnh, cá nhiệt đới
CHÚNG TÔI LÀ ĐỐI TÁC TĂNG TRƯỞNG CỦA BẠN
XEM CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI
PERFECT COMPANION GROUP Co., Ltd là nhà sản xuất thức ăn cho thú cưng đầu tiên ở Thái Lan, đả đạt được chứng nhận ISO 9002. Với sự phát triển tiện nghi không ngừng, chúng tôi từ rất sớm đã trở thành một công ty được chứng nhận quốc tế với chứng nhận ISO 9001: Phiên bản 2000 được cấp bởi SGS, tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP), và Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) được cấp bởi Cục Phát Triển Thú Nuôi, Bộ Nông Nghiệp và Hợp Tác Xã của Thái Lan
Sign up for
Sign up to receive the latest information and offers from PERFECT COMPANION VIETNAM