Perfect Companion Viet Nam

Sologan Perfect Companion Viet Nam

Giới Thiệu

  • Sơ đồ tổ chức

    nội dung có thể cập nhật

  • Giới thiệu về công ty

                      PERFECT COMPANION GROUP Co., Ltd là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành kinh doanh thú cưng. Chúng tôi là một công ty liên doanh với tập đoàn Chareon Pokphand (C.P); một tập đoàn đa quốc gia đứng đầu trong ngành nông nghiệp với doanh thu 9 tỷ đô